Przejdź do aktualności

Obserwujemy działania związane z Galerią Libero.
  • Oceniamy procent budowy,
  • szukamy informacji,
  • robimy zdjęcia z budowy,
  • opisujemy postęp pracy,
  • i inne.
Statystyki i informacje uzyskujemy ze zgromadzonych informacji po przez kontakt z mieszkańcami Katowic, własne doznania i informacje zawarte w internecie. Rzeczywisty stan faktyczny może róźnić się od znajdującego się na tej stronie.